Anlägga ny golfbana till klubben

En populär och attraktiv golfklubb kan locka till sig så många medlemmar att det börjar bli för trångt på golfbanan. För att säkerställa att alla i klubben får spela så mycket de vill händer det därför att golfklubbar behöver utvidga sina arealer, där de köper närliggande mark och gör om den till golfbana. För detta ändamål krävs rätt redskap, maskiner samt en god planering.

Ett sätt att sänka kostnaderna vid anläggandet av en ny golfbana är att köpa traktor från Kellfri som erbjuder ett stort sortiment av moderna maskiner. En traktor kan användas för att frakta bort jordmassor från marken där golfbanan ska ligga. Med en traktor i garaget finns också möjlighet att utföra kontinuerligt underhåll på golfklubbens befintliga anläggningar.

Försämrad ekonomi

Sveriges golfbanor har under senare år haft en del problem med ekonomin, där höjda elkostnader har orsakat en ekonomisk obalans. För att förbättra ekonomin har därför många klubbar valt att höja priserna. Att anlägga nya banor är dock inte den enda utgiftsposten. Utanför Båstad har Bjäre golfklubb installerat solpaneler på klubbhusets tak. Detta beräknades kosta 400 000 kronor, vilket var en stor utgift för klubben. Men klubbchefen ansåg satsningen försvarlig då denna investering med dagens höga elpriser snart skulle betala sig.

Regler kring anläggning

För att kunna väsentligt ändra, flytta eller anordna golfbanor krävs bygglov. En väsentlig ändring kan exempelvis innebära att klubben utökar området för golfbanan. Denna lovplikt gäller både utanför och inom detaljplanelagt område. Oavsett om bygglov krävs eller ej behöver alla krav i bygg- och planlagstiftningen uppfyllas.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *